2681101158 6977456093 Γώγου Μπακόλα 48, Άρτα spurosg7ar@hotmail.com